Sockenpärmar:29¹


(Karttext:)

Frinnderydh sochn widh.
Blekinge
Grafisöhult
Här möter Frinderydh sochn widh
Älekiälla
Trottemålen
Siölsry
Norra Nötåsa
Lipparp
Farstorp
Johanstorp
Hälla
Stallarp
Södra Nötåsa
Brånsry
Bonnarp
Biörstorp
Ormestorp
Edhult
Öfverbrånsry
Ulstorp
Lilla Höghskogh
Holma
Grafsiö
Måssarp
Råby
Helgarp
Högskogh
Siögarp
Vrangsiö
Marbäck sochn
Sibbarp
Vomry
Vrangh siöön
Lilla Härsta
Balången lacus
Hårrsta
Gåtmålen
Ödorp
Mulla
Bårgh
Kopparp
Eke
Smestorp
Marbäck kyrka
Kolstorp
Hårsåås
Fagerhult
Föörsiöön
Hultröia
Hvestorp
Sillevijk
Ramsvijk
Väster Lägaren lacus
Gåsry
Giärle
Norra Jularp
Giööl
Ängh
Siögefall
Holma
Södra Jularp
Linneskogh
Linnerry
Hult
Bootsiöö
Haga
Vikestorp
Lyfsemålen
Stubbarp
Askery sochn
Här tager Ydre häradt i Östergiötland widh
Hettorp
Orrarp
Qvarn
Berga
Annerstorp
Spånshult
Öria
Uddestorp
Målen
Hola
Aneby
Bresta
Örla
Bredesta kyrka
Bona
Nora siöön
Kunhult
Bosiö
Svenstorp
Jngevalstorp
Aneby siöön
Gummarp
Munkegälen
Målesunda
Flijßby sochn.
Karstorp
Gierforp
Aasiön
Asiö
Askery kyrka
Elstorp
Rotekulla
Askery
Lutarp
Koningzängh
Siömålen
Ekesiö sochn.
Siöhester
Äseva
Röaby
Måletörp
Orva
Höglij
Diupedaal
Lilla Lönhult
Åmmarp
Åsnery
Hagryda
Brokfal
Södra Löönhult
Ägersry
Lööff moon
Hästelij
Holma
Skytlingebäck
Spilhester
Roota
Hästemålen
Ekesiö sochn i Söder Widbo häradt
Scala milliarium

(Andra anteckningar:)

1650 afmätt och af rijttat
af
Pedher Janßon Duuk

(Senare blyertsanteckningar:)

Jönköping
Askeryd, Marbäck och Bredestad socken

(Dessutom ett par andra svårtydda blyertsanteckningar, troligen även de angivelser av socken el. dylikt.)


¹ Aktnummer i LSA, E7-1:1