Sockenpärmar:3¹


(Rubrik:)         
                   
          Stockholm
         Anno 1626

      Schwedische _ _ erße
        40 råer           
                    

(Karttext bild a:)

Suder Malm
Eiser March
teutsche kirche
der march
Geradische Kirche
Graw Munch holm
Schloß
Schloßwege
Ein theil von der ost Soo
die Mälersee
K_ _nigliche Stadt
Norder Malm
1626


(Text utanför kartan av senare datum:)

Originalet till denna karta
finnes förvarat på krigsarkivet
där den utijh ett blad i en karto-
tek upprited av en tysk kartograf
H. Thornæ som avritade och _ _ _
svenska och tyska städer. inget 1626
beordrades han av kungen till Tyskland
och rede hava feltwebel ha _ _ _
hade i Tysklandh. Efter 1632 gick han
i polsk tjänst och tysk ather av svenskarna i Warschava. Wev. 1923 Åke Virgin 
 

(Karttext bild b:)

denna Charta är gifwen konglige Landtmäteri Contoiret den 16 Julii 1776
        af Abr. Sahlstedt

 
(Text utanför kartan av senare datum:)

Stockholm
Utskrift se baksidan  
Obs ! Denna Carta är
en litet vårdelöst gjord
kopia af det i fortifikation
envar _ _ _ befintliga och
af militäringenjören i
svensk tjänst Heinrich
Thorne utförda originalet
L. Wun Munthe


(Karttext c:)

(Text utanför kartan av senare datum:)
 

Obs ! Denna Carta är
en litet vårdelöst gjord
kopia af det i For-
tifikationsarkivet
befintliga och af mi-
litäringenjören i
svensk tjänst
Heinrich Thorne
utförda originalet
L.W. von Munthe 


¹ Aktnummer i LSA A99-1:15