Sockenpärmar:30¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, E61-1:1