Sockenpärmar:31¹


(Karttext:)

Krusaal
Grytebäk
Giöstringz och Lysingz härader i Östergiötland
Lärkemålen
Rokbroon
Räföö
Runnesta
Siärsiön
Säffsiöön.
Skallöö.
Rödia
Stalberga
Stubben
Lillehall.
Sommen lacus
Drokestorp
Haddemålen
Öbiörnorp
Jyssemålen
Ydre häradt i Östergiöt land
Skrufhult
Flugeboo
Gunnemålen
Bråten
Kätteboo
Loon lacus
Brickarp
Bilstorp
Stora Kongzhult
Folerp
Hakeboo
Lille Kongzhult
Tismetorp
Stärtebo
Blankhester
Säby sochn.
Kremarp
Öffrorp
Hofgöll
Rosendaal
Jngefrearp
Högstorp
Bänarp
Ööhiöö
Spinkarp.
Dunstorp
Magesiöö
Kär
Klanery
Röhälla
Romnäs
Högarp
Påarp
Röstorp
Lillery
Ulsboo.
Valstorp
Kopparp
Hylta
Storery
Föstorp
Brumsmålen
Färsboo
Ulsboo
Linneråhsz sochn.
Jörsiöön
Skreddarp
Kålstorp
Källery
Norby
Kätla
Sibbarp
Markestorp
Fulsry
Gillebo
Kärgebergh
Ängery
Kämmarp
Tranåß
Skinnarp
Mörehult
Glostorp
Transgoarn
Brestorp
Gunnerstorp
Snällebo
Vänsteren lacus
Pakry
Diurefall
Rödia
Uddarp
Bredkär
Smörstorp
Adelöff
Bläsarp
Långery
Örnarp
Drumstorp
Hubbarp
Junkarmålen
Ällmås
Biugstorp
Åsvalfhult
Fröfall
Siögarp
Fräknen lacus
Sockarp
Börka
Lilla Mölarp
Värndal
Tåstås
Knutingarp
Garremålen
Måletorp
Grunarp
Hielmry
Råås
Graansboo
Sutarp
Stora Mölarp
Haga
Kållås
Resta
Ebbarp
Kökstorp
Bronneboo
Tillebo
Hvarvestorp
Klåsterås
Vänersiö
Jorshälla
Mörbylundh
Katorp
Vinterstorp
Slätås
Fetås
Hubba
Gaddorp
Giödebergh
Mada
Hya
Gaddorp
Hole
Lyre
Gåpenäs
Biörkloo
Skrubbållstorp
Siggarp
Fiettarp
Åby
Säthälla
Gummelycka
Tokarp
Vippersiö
Bärgh
Solberga
Säby
Siögarp
Elstorp
Höklo
Lockarp
Qvärnarp
Froknäte
Hoberga
Noon lacus
Glasboda
Brusarp
Säby siön
Qvarn
Äplery
Galtås
Holmen
Valstorp
Tärnääß
Grimstorp
Vätinge
Kapälle
Finnäs
Tranery
Helfvete
Hultarp
Söremålen
Ydre häradt.
Botarp
Uddarp
Rusmark
Linnerås
Hole
Boda
Lunnarp
Senninge
Ry
Rusmäte
Siggarp
Halstorp
Ryggestorp
Talery
Brynstorp
Hylta
Sätra
Ängarp
Axery
Falla
Linnemålen
Ekulla
Hielmås
Uddesbo
Siögtorp
Målen
Fårstorp
Nyemålen
Hjelmedalen
Stokbäk
Bakaremålen
Brännarp
Gyliemålen
Lommarydh sochn.
Sågemålen
Frinda rydh sochn.
Scala milliarium

(Andra anteckningar:)

1650. Affmätt och af rijttatt af Pedher Janson ??? ???


(Andra anteckning:)

Säby ock Linderåhs
socknar
Småland
Jönkiöpingz lähn
Norra Vedbo härad.


¹ Aktnummer i LSA, E73-1:1