Sockenpärmar:33¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, E13