Sockenpärmar:34¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, E14