Sockenpärmar:35¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G45-1:1