Sockenpärmar:41¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G6