Sockenpärmar:42¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G7