Sockenpärmar:43¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G11