Sockenpärmar:44¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G12