Sockenpärmar:45¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G13