Sockenpärmar:46a¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G14