Sockenpärmar:46b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G14