Sockenpärmar:47¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G15