Sockenpärmar:48¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G16