Sockenpärmar:49¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G17