Sockenpärmar:50¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G105-1:2