Sockenpärmar:52¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, G44-4:2