Sockenpärmar:54¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, N31-1:1