Sockenpärmar:56¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, O152-5:1