Sockenpärmar:57¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, O9