Sockenpärmar:59¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, O15