Sockenpärmar:6¹


(Rubrik:)                          
          
        Deleneatio Geometrica
     af Swartsiö Slott och Gård.

      
Swartsjö slott och gård.²      
               Anno 1637.²


(Karttext:)
 
Norr
Linea <Mendionalis.>
Söder
Scala Ulnarum.

Littera  A      Store Rundelen.
Littera  B      Lille Borgården.
Littera  C      Store Borgården.
Littera  D      Kyrkian.
Littera  E       Kökett.
Littera  F       Fougdte Stuffuan
Littera  G       den andra gambla bygningen
Littera  H       Store Nyia bygningen.
Littera  I        Bygningen wedh Porten.
Littera  K      Skrifuare Stuffuan.
Littera  L       Källarbygningen.
Littera  M      Trägården
Littera  N      Grafuen vthj Trägården.
Littera  O      Lille Trägården.
Littera  P       Mälterijett
Littera  Q      Kornboden
Littera  R       Pörte.
Littera  S       Rudedammarna som nu blefue vtslutne.
Littera  T       Smedian.
Littera  W      Hönßegården.          
Littera  x.       Nyie vtstakade Gatan.


¹ Aktnummer i LSA, A100-13:2
² Textraderna är inte samtida med kartan