Sockenpärmar:60¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, O206-1:1