Sockenpärmar:61¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, M9