Sockenpärmar:62¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P180-1:1