Sockenpärmar:63¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P180-1:2