Sockenpärmar:64¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P5