Sockenpärmar:66a¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P6