Sockenpärmar:66b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P6