Sockenpärmar:67¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P7