Sockenpärmar:68¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P8