Sockenpärmar:69¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P9