Sockenpärmar:7¹


(Rubrik:)                           
                   
                Geometrisk Delineation
                  
         öffwer
            Söder Tälie Stadh och theß

circuit huruledes såsom han nu medh sine gatur är belägen
                      Anno 1648. 
 


(Karttext:)
 
Mä la ren Lacus
diupt 2 Famner
Denne backe kallas Konungz backen är hög. 9. alner
1 aln
Denne bäck kommer vnder ifrån en sågeqwarn
Konungzgården
Wägen ifrå Stockholm
Gamble Tårget
ödhe
kyrkian och kyrkio-gården.
ödhe
ödhe.
H. von Törne² ödhe
Ödhe tåmpter
Denne bäck vnder vthur en lijten siöö som ligger straxt här uppföre kallas Salebe Siön
H. von Törne²
ödhe
Backe hög 6 alner
ödhe.
Germivs Nolt..
Hindrich Ersons gårdh
ödhe.
ödhe.
Qwarnebacken.
Backa högh 10 alner
H von Törne¹
O.E.
O.E.
H von Törne¹
Pastor
Herr Erich Rynningh.         
Hans Ludingz
3. famner diupt
Oxebacken.
Ödhe tåmpter mäst på denne platz.
Salt-Siön
Södertull porten.
diupt 2 famner
Sandh backa
Träsk. Gyttiebotn och 1 aln diupt watn
fiske stabben

            Scala Ulnarum.

Efter Landzhöffdingens wälborne Här
      Bencht Skyttes Befallningh.
        officicse itagz Delineavit.
              Sveno Magni F.


¹ Aktnummer i LSA, A102-1:1
² Törne kan vara Förne eller Hörne