Sockenpärmar:70¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P10