Sockenpärmar:73b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, P251-1:2