Sockenpärmar:75¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, R39-1:1