Sockenpärmar:76b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, R39-1:2