Sockenpärmar:77¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, R5