Sockenpärmar:78¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, R10