Sockenpärmar:79¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, S5-1:1