Sockenpärmar:81¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, S47-1:1