Sockenpärmar:82¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, S53-1:1