Sockenpärmar:83¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, S73-1:1