Sockenpärmar:85¹


Affrijtningh
öffuer
Jäders holm
sasom han tilförende
haffuer warit belä-
gen och bygder
1642


(Karttext:)

Enges holm
Hambrar
Hambrar
Hambrar
Hambrar.
Åker
Åker
Krusbortz gårdh
Åker
Aker
Söde<r>
Nord
Åker
Åker
Åker
Åker
Garve strömmen
Öster
Scala ulnarum


(Senare blyertsanteckningar:)

Vestmanland
Jäderholm


¹ Aktnummer i LSA, T2-26:1