Sockenpärmar:86¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, T34-11:1