Sockenpärmar:87¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, T47-6:1