Sockenpärmar:89¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U19-1:2