Sockenpärmar:90¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U22-1:2